over

therapie

Wat kun je verwachten in therapie?

Samen met jou verdiep ik me in jouw verhaal, wat je nodig hebt en waar je naar toe wilt. Ik vind het belangrijk jouw klachten te begrijpen in het perspectief van je recente en minder recente geschiedenis en de impact hiervan op de huidige disbalans in je leven.

Samen gaan we op zoek naar oorzaken en redenen van jouw  klachten. Hierbij benut je je eigen krachten en ontstaan er nieuwe inzichten en vaardigheden. Ik reik je hierbij verschillende behandelmethoden en technieken aan  zoals lichaamsgerichte gesprekstherapie, Sensorimotor Psychotherapie en Mindfulness. Met als doel om een innerlijk gevoel van veiligheid en een compassievolle verbinding met jezelf tot stand te brengen.

We onthouden het verleden niet alleen in woorden, beelden en verhalen, maar ook via gewoontes op het gebied van houding, beweging en spanning.

Het onderzoeken van de taal van jouw lichaam kan nuttige inzichten opleveren.   Bewegingen, sensaties, en fysieke gewoontes zijn een fysieke afspiegeling van adaptaties aan omstandigheden in het verleden. Zij kunnen de kwaliteit van het huidige leven beïnvloeden. Spanning in je kaken kan duiden op woede en kan deze ook stimuleren, opgetrokken schouders kunnen een afspiegeling zijn van angst en vermijden van oogcontact kan bijvoorbeeld een belemmering vormen voor een relationele verbinding  waar je mogelijk  naar verlangt. Non-verbale uitingen maken datgene zichtbaar waarvoor woorden soms te kort schieten.

Je krijgt zicht op de impact van je persoonlijke geschiedenis op je huidige leven en je huidige relaties.

Sensorimotor psychotherapie is een effectieve en ‘zachte’  methode bij de integratie van trauma en herstel van gehechtheid. De wijsheid van je lichaam vormt een essentieel  instrument in de therapie. Dit betekent dat we niet alleen praten over kwesties maar dat ik je help om je aandacht ook te richten op je innerlijke processen, die ‘voorbij de woorden’ reiken.  Hiermee krijg je een belangrijk middel  aangereikt om tot zelfkennis en verlichting van je symptomen en klachten te komen. Om de emotionele en geestelijke balans te herstellen, leer je nieuwe vaardigheden en krijg je weer zeggenschap over je eigen lichaam en je eigen leven.

We verlangen er allemaal naar om geliefd, welkom en veilig te zijn. Door pijnlijke ervaringen en/of trauma word je echter vaker heen en weer geslingerd tussen bijvoorbeeld angstig vastklampen aan iemand en juist wegduwen,  zelfhaat of ongeduldig zijn met andermans kwetsbaarheid,  verlangen om gezien te worden en verlangen om onzichtbaar te zijn of voortdurend klaar staan om te vluchten of bevroren van angst. Een vaak onbegrijpelijke  innerlijke strijd die wordt geleverd in je geest en lichaam. Deze innerlijke conflicten zijn overlevingsstrategieën die onlosmakelijk verbonden zijn met traumatische ervaringen zoals bijvoorbeeld verlating, verwaarlozing of bedreiging.

Meer informatie over Sensorimotor Psychotherapie: www.sensorimototpsychotherapy.com

"Uiteindelijk kunnen we er niet aan ontkomen om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf."
Tarthang Tulku